logo
Ci är en contentbyrå med ett digitalt fokus. Vi hjälper våra kunder med strategier, innehållsproduktion samt digital distribution och aktivering.

Vi skapar innehåll som engagerar och som ger effekt. För varumärket och försäljningen.

Vill du boka ett möte med oss? Hör av er till Per Boström.

Ett urval av våra kunder:

logologologologo

Content Innovation Sweden AB


Stockholm
Döbelnsgatan 21
111 40 Stockholm
per.bostrom@ci.se


Östersund
Södra Gröngatan 33
831 35 Östersund
lars.frank@ci.se


Per Boström
Newbiz
070–676 96 16
per.bostrom@ci.se


Lars Frank
Ci Norr
070–361 51 04
lars.frank@ci.se


Emily A. Mankert
Account Director
070–523 33 05
emily.mankert@ci.se


Helena Distner
Account Director
070–967 58 01
helena.distner@ci.se


Jerker Elfström
Account director
070–307 56 65
jerker.elfstrom@ci.se


Johan Lindberg
Account director
072–223 09 29
johan.lindberg@ci.se


Johan Åberg
Account director
070–992 72 92
johan.aberg@ci.se


Johan Blomgren
Creative
070–239 03 82
johan.blomgren@ci.se


Agnes Dunder
Creative
073–048 75 47
agnes.dunder@ci.se


Anna Lundin
Creative
070–568 46 67
anna.lundin@ci.se


Christian Sabe
Creative
070–493 00 23
christian.sabe@ci.se


Lisa Sigebrand
Creative
070–277 10 45
lisa.sigebrand@ci.se


Daniel Låftman
Creative
070–584 03 29
daniel.laftman@ci.se


Jesper Möller
Creative
073–358 78 38
jesper.moller@ci.se


Erik Trulsson
Creative
070–686 71 67
erik.trulsson@ci.se


Jane Billet
Creative
070–681 55 08
jane.billet@ci.se