SEO-konsulter med känsla för content

SEO och content marketing är parhästar inom marknadsföring. Organisk söktrafik genereras till stor del av din sidas content, men content kommer inte ge höga nivåer av organisk trafik såvida det inte är relevant och sökoptimerat. Därmed skulle man kunna tro att SEO ensam kan locka in leads som blir till trogna kunder, men för att få lead nurturing som skapar en relation till besökarna, förankrar ett varumärke i deras top of mind, och ger innehåll som de kommer tillbaka för att uppleva gång på gång, så behövs kvalitativ content marketing.

Se till att dina kunder hittar dig med hjälp av SEO.

Vi på Content Innovation erbjuder båda draghästarna för att ge din website det bästa av två världar. SEO är kartan som gör att alla som söker efter just dina produkter och tjänster hittar fram till just dig. Content Marketing är det skräddarsydda mottagandet som gör att de vill slå sig ner och få en djupare relation till dig.

Det här erbjuder vi inom SEO och content

• Analys av din website gällande såväl struktur som innehåll. Vi utför revideringar, men erbjuder även en checklista som kunden kan arbeta utifrån med support från våra tekniska SEO-konsulter.
• Analys och keyword research, för att utröna vilken trafik sidan drar in i dag, och vilka viktiga områden den missar. En plan för innehåll och target keywords utformas, med grund i företagets mål, konkurrenter och möjligheter.
• Sökoptimering av ditt nuvarande innehåll, alternativt skapande av starkt content som är sökoptimerat och klart.
• Länkstrategi för att skapa kvalitativa inlänkar som både driver relevant trafik och höjer sidans placering i sökresultaten.
• Löpande rapporter och uppföljning.

Hör av dig till Mika Mårtensdotter för att höra mer om möjligheterna för din verksamhet inom SEO och Content Marketing.

SEO ger ditt digitala innehåll organisk dragkraft.