fbpx
Skogsindustrierna

Content marketing för en fossilfri värld!

Visste du att skogsnäringen är superviktig för omställningen till en mer hållbar värld? 

Inte? Det hade faktiskt inte vi heller superbra koll på innan vi började jobba med det härliga gänget på Skogsindustrierna, branschorganisationen för Sveriges skogsbolag som gör produkter av skogsråvara.

Men rätt snart fick vi klart för oss att det är precis det där som vi behöver berätta – om och om igen, vecka ut och vecka in.

Tillsammans med Skogsindustriernas organisation satte vid denna huvudstory för kommunikationen mot allmänhet, politiker och de som jobbar inom näringen. Genom olika kanaler och med skiftande tilltal och innehåll beroende på målgrupp berättar vi substories som visar på hur dagens produkter av skog och spännande innovationer från näringen gör att vi kan minska användandet av fossila material och bränslen. Ett måste för klimatet.

Hållbarhet och mer specifikt klimatfrågan. Det är något som alla vill prata om just nu och något som enar samtliga målgrupper.

Vi tog fram nya koncept och design för magasin och sociala kanaler samt skiftade om kundens budget så att merparten i dag går till produktion och distribution i sociala kanaler. Vi tittade över målgrupper och satte strategier för content och sociala medier. Och mycket mer.

CONTENTSTRATEGI
KONCEPTUTVECKLING
SOME CONTENT
VIDEO
MAGASIN
DIGITAL DISTRIBUTION
KOMMUNIKATION MOT EU
MÄTNING OCH UPPFÖLJNING
Helena Distner
Byråchef / kundansvarig
070–967 58 01
Mejla Helena
Två gånger per år ger Skogsindustrierna ut ett exklusivt magasin som skickas till utvalda politiker och opinionsbildare. Magasinet ska inspirera och utbilda kring vikten av en övergång till biobaserade material och innovation från skogen. Enbart med denna målgrupps hjälp kan vi skala upp den biobaserade ekonomin!

I Ci:s arbete med Skogsindustrierna läggs stora resurser på formgivning, fotografering och illustration. Magasinets form hållet hög internationell klass och är framtagen av vår flerfaldigt prisbelönta art director Johan Blomgren. Bäst i klassen!

”Content Innovation levererar med stort engagemang och hög kvalitet vecka efter vecka, år efter år. De är också en värdefull sparringpartner i att ständigt utvärdera och utveckla vår innehållsstrategi.”

Lisa Alexandersson, publisher på Skogsindustrierna

Skogsindustriernas viktiga nätverkande och påverkansarbete sträcker sig givetvis även ner till Bryssel. Med Ci:s hjälp har koncept och storytelling tagits fram för exempelvis den tryckta produkten ”The Bioeconomist’s Guide to a Sustainable Life”. Vi driver även det internationella Twitter-kontot @BioeconomyLife.

”Samarbetet med Content Innovation karaktäriseras av nytänkande, kreativitet och nyfikenhet. Med ’The Bioeconomist’s Guide to a Sustainable Life’ som grund har vi genomfört väldigt uppskattade seminarier och möten i internationell miljö.”

Mårten Larsson, expert inom bioekonomi, EU och skogsbruk på Skogsindustrierna

Always on + kampanjer i sociala kanaler

Den löpande produktionen innefattar två högkvalitativa magasin om året och 1–2 poster per vecka för Instagram, Facebook, Linkedin och Twitter. Vi jobbar med always on-tänk samt kampanjnedslag med utöka distributionsbudget under 2–3 tillfällen under året.

Tillsammans har vi satt hårda, tuffa kpier för att se att det vi gör kommer ut brett och får engagemang hos målgrupperna. Ci sköter även uppföljningen för att mäta och ha kontroll över att vi hela tiden blir bättre på att nå Skogsindustriernas kommunikationsmål. Resultaten har varit över all förväntan och vi ser ett stort engagemang och nästa enbart positiva röster inför de berättelser vi sprider.

Vi är så glada över att vi får vara en del i att driva frågan om skogens roll i hållbarhetsarbetet och att vidareutveckla dialogen med allmänhet, näring och politiker. Tillsammans kan vi göra stor skillnad!