Kolla in några av de saker vi håller på med på dagarna.

”Vi har vant våra målgrupper vid att EKN alltid har intressanta saker att berätta. Samarbetet med Ci har varit betydelsefullt för att nå hit. Ci:s insatser är också viktiga och värdefulla när vi nu utökar arbetet och tar in nya format för mer optimering och bättre spridning.”

Beatrice Arnesson, kommunikationschef på Exportkreditnämnden